گــــروه اقــــتصادی و مهــــندسی لـوتوس از شرکت های فعال در حوزه صنعت ســـاختمان میباشد. ایــن گـــروه با اتــــکا بر تجربیـــات و ســــوابق مدیران و با بــهره گـــیری از نــیروهای خلاق و مـــتخصص در حــال حــاضر چـندین پــروژه لـوکس در سـطح مـــنطقه یــک دارد. گروه لوتوس هــمواره بـه دنـــبال ایجــاد فـرصــت های ســرمایه گذاری نــویـن و روز آمد در عرصه صـنعت ساختمان بــوده اســت.  ...آشنایی بیشتر ..

.

vision . چـشم انداز

.

mission . اهــــداف

 

 

شركت بازرگانی و معدنی لوتوس با ماموریت خلق فرصت های نوین اقتصادی در حوزه های سرمایه گذاری و تجارت جهانی از طریق هم افزایی نهادهای حرفه ای ایرانی و بین المللی و با برخـــورداري از تجارب چنديــن ساله مؤسسين خود در حوزه های مختلف اقتصادی در زمینه های سرمایه گذاری، پیمانکاری و بازرگانی در بخش های ساختمان، انرژی، معدن و بازار سرمایه و نيز با مشاركت و پشتوانه علمي و اجرايي برخی شرکت های همکار متخصص از مرداد ماه سال 1393 آغاز به فعاليت نموده است.آشنایی بیشتر...

 

شرکت مهندسین مشاور معماران تمدن کهن در سال 1389 توسط جمعی از مهندسین معمار، سازه و تاسیسات که دارای کارنامه ای درخشان در خصوص طراحی ،نظارت و اجرا بوده اند به ثبت رسید
نظر به حسن شهرت و دست توانای مهندسین ، شرکت معماران تمدن کهن توانست طراحی بسیاری از پروژه های مطرح شهر تهران را به عهده گیرد. آشنایی بیشتر...

شرکت سازه پایدار لوتوس با اعتقاد به توسعه مسکن بر اقتصاد و فرهنگ و روابط اجتماعی جامعه و در راستای تحقق سند چشم انداز 1404 دولت جمهوری اسلامی ایران ، در ایجاد مسکن پایدار و درک اهمیت آن به عنوان مهمترین عصر شهری در توسعه پایدار شهر و با رویکرد افزایش و ارتقاء کیفیت و سطح زندگی همشهریان تهرانی در سال 1390  تاسیس گردید آشنایی بیشتر...

این مرکز با گرد هم آوردن نیروهای متخصص و ایده پرداز همواره سعی بر آن دارد نگاهی تازه و متفاوت به سبک های نوین معماری معاصر ایرانی داشته باشد. آشنایی بیشتر...

Real time web analytics, Heat map tracking

ساختمان تجاری پیدایش در منطقه زعفرانیه توسط گروه اقتصادی و مهندسی لوتوس در حال ساخت می‌باشد.

 

...جزئیات پروژه

ساختمان مسکونی آرتیمان در منطقه زعفرانیه توسط گروه اقتصادی و مهندسی لوتوس در حال ساخت می‌باشد.

 

 

جزئیات پروژه

برج مسکونی کوروش در منطقه اوین و درکه توسط گروه اقتصادی و مهندسی لوتوس در حال ساخت می باشد. این ساختمان ۱۸ طبقه دارد که 13 طبقه آن مسکونی(مجموعاً 134 واحد) و 5 طبقه آن مختص مشاعات خواهد بود. واحدهای برج کوروش متراژهایی برابر با 110، 116، 162، 176، 180، 185، 216 و 220 مترمربع دارند.

 

جزئیات پروژه

ساختمان مسکونی آرش(باغستان۶) در منطقه اوین توسط گروه اقتصادی و مهندسی لوتوس ساخته شده است. این ساختمان ۱۴ طبقه دارد که ۱۱ طبقه آن مسکونی(مجموعا ۵۱ واحد) و ۳ طبقه آن مختص مشاعات خواهد بود. واحدهای ساختمان آرش متراژهایی برابر با  100-85-130-97   متر مربع دارند.

جزئیات پروژه

ساختمان مسکونی مهرگان در منطقه ولنجک توسط گروه اقتصادی و مهندسی لوتوس ساخته شده است. این ساختمان 9طبقه دارد که 6 طبقه آن مسکونی(مجموعا 36واحد) و 3 طبقه آن مختص مشاعات خواهد بود. واحدهای ساختمان آرینا متراژی برابر با  ۱۰۱-۱۱۰-۱۲۰-۱۴۲-۱۶۳متر مربع دارند

...جزئیات پروژه

ساختمان مسکونی داریوش در منطقه ولنجک توسط گروه اقتصادی ومهندسی لوتوس ساخته شده است. این ساختمان ۱۰ طبقه دارد که ۷ طبقه آن مسکونی(مجموعا 14 واحد) و ۳ طبقه آن مختص مشاعات خواهد بودواحدهای ساختمان داریوش متراژهایی برابر با 95.131.224 متر مربع دارند.

...جزئیات پروژه

ساختمان مسکونی آناهیتا(حسابی۲) در منطقه الهیه توسط گروه اقتصادی و مهندسی لوتوس ساخته شده است. این ساختمان ۱۵ طبقه دارد که ۱۱طبقه آن مسکونی(مجموعا 11   واحد) و ۴ طبقه آن مختص مشاعات خواهد بود. واحدهای ساختمان آناهیتا متراژهایی برابر با 225 متر مربع دارند.

...جزئیات پروژه

ساختمان مسکونی سورنا(کیوان) در منطقه اوین توسط گروه اقتصادی و مهندسی لوتوس ساخته شده است. این ساختمان ۱۵ طبقه دارد که  ۱۱ طبقه آن مسکونی(مجموعا  66 واحد) و ۴ طبقه آن مختص مشاعات خواهد بود. واحدهای ساختمان سورنا متراژهایی برابر با  95-72-142-145-97-106-166-145-181-150متر مربع دارند.

...جزئیات پروژه

ساختمان مسکونی پادنا(باغستان۲) در منطقه زعفرانیه توسط گروه اقتصادی و مهندسی لوتوس ساخته شده است. این ساختمان ۱۴ طبقه دارد که ۹ طبقه آن مسکونی(مجموعا ۹ واحد) و ۵ طبقه آن مختص مشاعات خواهد بود. واحدهای ساختمان پادنا متراژی برابر با 223متر مربع دارند.

...جزئیات پروژه

ساختمان مسکونی انارستان در منطقه اوین توسط گروه اقتصادی ومهندسی لوتوس ساخته شده است. این ساختمان ۱۰ طبقه دارد که ۷ طبقه آن مسکونی(مجموعا ۲۸ واحد) و ۳ طبقه آن مختص مشاعات خواهد بود. واحدهای ساختمان انارستان متراژهایی برابر با ۸۵،۱۲۰،۱۳۰،۱۴۵ متر مربع دارند.

...جزئیات پروژه

ساختمان مسکونی رادگان(حسابی ۱) در منطقه الهیه توسط گروه اقتصادی و مهندسی لوتوس ساخته شده است. این ساختمان ۱۰ طبقه دارد که ۷ طبقه آن مسکونی(مجموعا ۲۶ واحد) و ۳ طبقه آن مختص مشاعات خواهد بود. واحدهای ساختمان رادگان متراژهایی برابر با 196.121.161.180.227.214 متر مربع دارند.

...جزئیات پروژه

مجتمع مسکونی آریو(تختی ۱۰) در منطقه الهیه توسط گروه اقتصادی و مهندسی ساخته شده است. این ساختمان ۱۷ طبقه دارد که ۱۱ طبقه آن مسکونی(مجموعا 49 واحد) و ۶ طبقه آن مختص مشاعات خواهد بود. واحدهای ساختمان آریو متراژهایی برابر با 140.166.164.118.105.192.230.270متر مربع دارند.

...جزئیات پروژه

ساختمان مسکونی آرینا(ماکویی پور شمالی) در منطقه ولنجک توسط گروه اقتصادی و مهندسی لوتوس ساخته شده است. این ساختمان 13طبقه دارد که 9 طبقه آن مسکونی(مجموعا 9واحد) و ۴ طبقه آن مختص مشاعات خواهد بود. واحدهای ساختمان آرینا متراژی برابر با 255متر مربع دارند

...جزئیات پروژه

ساختمان مسکونی یوتاپ(تختی۱۳)  در منطقه الهیه توسط گروه اقتصادی ومهندسی لوتوس ساخته شده است. این ساختمان ۱۲ طبقه دارد که ۹ طبقه آن مسکونی(مجموعا ۹ واحد) و ۳ طبقه آن مختص مشاعات خواهد بود. واحدهای ساختمان یوتاپ متراژی برابر با 163متر مربع دارند.

...جزئیات پروژه

ساختمان مسکونی افرانه(تختی ۱۷) در منطقه الهیه توسط گروه اقتصادی و مهندسی لوتوس ساخته شده است. این ساختمان ۱۵ طبقه دارد که ۱۱ طبقه آن مسکونی(مجموعا ۲۲ واحد) و ۴ طبقه آن مختص مشاعات خواهد بود. واحدهای ساختمان افرانه متراژهایی برابر با ۲۰5 و ۲۳۱ متر مربع دارند.

...جزئیات پروژه

ساختمان مسکونی ماهور  در منطقه الهیه توسط گروه اقتصادی و مهندسی لوتوس ساخته شده است. این ساختمان ۱۶ طبقه دارد که ۱۱ طبقه آن مسکونی(مجموعا ۱۱ واحد) و ۵ طبقه آن مختص مشاعات خواهد بود. واحدهای ساختمان ماهور متراژی برابر با ۳۰۷ متر مربع دارند.

...جزئیات پروژه

ساختمان مسکونی خیام  در منطقه الهیه توسط گروه اقتصادی و  مهندسی لوتوس ساخته شده است. این ساختمان ۱۴ طبقه دارد که ۱۰ طبقه آن مسکونی(مجموعا ۲۰ واحد) و ۴ طبقه آن مختص مشاعات خواهد بود. واحدهای ساختمان خیام متراژهایی برابر با ۱۵۵ و ۱۸5 متر مربع دارند.

...جزئیات پروژه

کلیه حقوق این سایت نزد lotusمحفوظ می باشد.

طراحی و پشتیبانی توسط واحد طراحی و توسعه هاست ایران