این قسمت توسط تیم طراحی گروه اقتصادی و مهندسی لوتوس در دست ساخت می‌باشد.